Õppematerjalide kogumikud ja veebilehed


Ülesandeid eesti õigekirja harjutamiseks: http://eestikeel.eu/index.php

Eesti keele digitaalne õppematerjal III koolistmele

Lugemiskontrollid 1. – 4. klassile: http://web.zone.ee/lugemiskontroll/

Kõnearenduslikud õppematerjalid koolieelikutele http://www.hiie.tartu.ee/eelkool/

Harjutusi sõnavara ja loovuse arendamiseks http://koolielu.edu.ee/sonavara/

Animeeritud kõnekäänud http://wiki.tdl.ee/mediawiki/index.php/Animeeritud_kõnekäänud

Sõnamängud http://mangunurk.weebly.com/taumlhesegadik.html

Eesti keel 4. klassile http://web.zone.ee/oppematerjal58/

Õpin ise kirjutama http://koolielu.edu.ee/tuulikodukas/KIRJUTA/index.html

Tähesõber http://koolielu.edu.ee/tuulikodukas/TAHESO~1/index.html

Õppekursus "Eesti keel ja meel" sisaldab filmi, auditiivseid dialooge, hääldusõpetuse materjale, grammatikaõpikut, harjutusi ning sõnavara. http://www.panglosskool.eu/index.php?id=4

Kursuse eesmärk on pakkuda võimalust eesti keele õppimiseks ja eesti kultuuriga tutvumiseks, laiemas mõttes aitab kursus kaasa elektrooniliste õpivahendite juurutamisele koolipraktikasse, mis muudab õppimise tõhusamaks ja huvitavamaks. Kursust sobib kasutada erineva keeletasemega õpilaste õpetamisel.

Eesti keele sõnavara omandamine: http://els.leveranse.com/

Eesti keele algõppe e-kursus: https://www.keeleklikk.ee/front/et_EE/

Eesti keele õpe inglise keele baasil: http://www.oneness.vu.lt/lesson2/park

Harjutusi ja sõnamänge erinevatele tasemetele: http://riigikeel.kolhoos.ee/esimene

ESTICA, õppematerjal on loodud, aitamaks keeleõppijatel Eestimaa ja selle kultuuriga paremini tuttavaks saada: http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/estica

Eesti keele testimise ja harjutamise keskkond: http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1

READY STUDY GO -page, erialane (hotelli-, restorani-, turismi- ja pagarierialadele) eesti keel võõrkeelena inglise keele baasil: http://www.readystudygo-project.net/EE/GENERAL/index.htm