Skype

Skype in the classroom: http://education.skype.com/

Artikkel Koolielus ""Skype klassiruumis" kutsub õpetajaid ühinema": http://koolielu.ee/info/readnews/171428/skype-klassiruumis-kutsub-petajaid-hinema

Keskkonnad, kus igaüks saab ise materjale luua

Veereta on keskkond, kus saab mängida ja kuhu luua erinevaid hariduslikke "lauamänge": http://www.veereta.edu.ee/

Gcompris on mõeldud kasutamiseks lasteaias ja esimeses ning teises kooliastmes.Programm õpetab lugemist, kirjutamist, arvutamist, keeleõpet, arendab mõtlemist, tähelepanu, mälu, reaktsioonikiirust, klaviatuuri ning hiire kasutamise oskust. Siit leiad põhjalikud eestikeelsed juhendid ja ülesanded programmi kasutamiseks http://gcompris.wikispaces.com/

LeMillhttp://lemill.net/

- R-häälik khttp://e-materjalid.wikispaces.com/e-materjalidõnes. Õpilugu LeMill keskkonnas. http://lemill.net/community/people/pilletkuusik/collections/r-haalik-kones

- Harjutades kirjutama. Õpilugu LeMill keskkonnas. http://lemill.net/community/people/hene/collections/harjutades-kirjutama/view

- Aktiivõpe algklasside loodusõpetuses http://lemill.net/community/people/leibur/collections/aktiivope-algklasside-loodusopetuses

- Minu hambad. http://lemill.net/community/people/salmik/collections/minu-hambad

Spellic http://spellic.com/

kirjandusmõisted http://spellic.com/eng/exercise/kirjandusmoisted.427191.html

Classtools http://classtools.net/

Aabitsa tegelased http://classtools.net/widgets/quiz_5/EkGCE.htm

sõnaliigid http://classtools.net/widgets/dustbin_6/DGcs8.htm

liitsõnad (kes on kes?) http://classtools.net/widgets/quiz_6/cESvw.htm

kes? Mis? http://classtools.net/widgets/dustbin_7/3PZKz.htm

talvel http://classtools.net/widgets/quiz_2/7C4Tt.htm

Purpose Games http://www.purposegames.com/

Pildimäng PILLID - http:/ / www.purposegames.com/ game/ pillid-quiz

VASAK / PAREM - http:/ / www.purposegames.com/ game/ 8603ec5ba0

VÄRVID (tähelepanu) - http:/ / www.purposegames.com/ game/ 2294448fd7

kuude järjekord aastas http://www.purposegames.com/game/kuude-jarjekord-aastas-quiz

kas tunned seeni http://www.purposegames.com/game/kas-tunned-seeni-quiz

Eesti lastekirjanikud http://www.purposegames.com/game/bc62550e4a

h sõna alguses http://www.purposegames.com/game/mis-on-oige-quiz

Quizlet http://quizlet.com/

Vastandsõnad http://quizlet.com/3949964/vastandsonad-flash-cards/

Samatähenduslikud sõnad http://quizlet.com/4038962/samatahenduslikud-sonad-flash-cards/

Võõrsõnad http://quizlet.com/3891087/voorsonad-flash-cards/

Lugemiku sõnavara 2. klassile 1. osa http://quizlet.com/3879839/lugemiku-sonavara-2klass-1-osa-flash-cards/

Teach ICT http://www.teach-ict.com/index.html

Käändsõnad http://www.teach-ict.com/xml/jansa12/jansa12_20798/word_puzzle.htm

Matemaatika

Matemaatika veebivihik 2. klassile (töölehed, mängud, pusled): https://sites.google.com/site/interaktiivnematemaatika/