Lisalugemist

Tartu ülikooli Avatud ülikooli Haridustehnoloogiakeskuse haridustehnoloogi Triin Marandi materjalid:

Õppematerjalide koostamine: http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/Marvi_talvekool_2007jaanuar_kasileht.pdf

Õpiobjektide kvaliteet ja disain: http://lepo.it.da.ut.ee/~triinm/opiobjektide_kvaliteet_ja_disain/

Õpiobjektide loomine: http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/opiobjektid/opiobjektide_loomine/milline_piobjekt_peab_olema.html

e-kursuse loomine: http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/ekursused/milline_ekursus_peab_olema.html

Eesti e-Ülikooli koduleht:

E-kursuse õpidisain: http://www.e-uni.ee/index.php?main=106 » Kursuse planeerimine » Õppematerjalide koostamine » Kursuse struktuuri koostamine » E-õppe strateegiad » Hindamisstrateegia väljatöötamine » Kursusele hinnangu andmine

Haridustehnoloogia käsiraamat (ülevaade erinevatest vahenditest, ka kasutusjuhendid): http://www.e-uni.ee/juhendid/